דבר המנהלת

אוגוסט 2014

אב, תשע"ד

תלמידים, הורים, קהילה יקרה,

בשעה טובה העלינו את אתר ביה"ס לאוויר. האתר יהווה במה לעשייה החינוכית בביה"ס כמו כן קהילת בית הספר תוכל להשתמש בו כסביבה פדגוגית, חינוכית וחברתית.

"מקסים לוי" הינו בית חם, מכיל ואוהב. בית מעשיר, מלמד, המאפשר מפגש חברתי באווירה נעימה וחיובית. האקלים הנפלא השורר בביה”ס מאפשר לנו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים רבים ומגוונים של התלמידים.

המצוינות היא הדגל שמתנוסס דרך קבע מעל מכלול פעילותינו, אנו שואפים למצוינות בית ספרית ולמצוינות אישית של כל תלמיד ותלמיד, תוך מימוש הפוטנציאל והיכולת האישית שלו ומתן שוויון הזדמנויות אמיתי. על כך יעידו ההישגים הלימודיים של בוגרי ביה"ס והעליה הגבוהה באחוזי הזכאות לבגרות.

במסגרת החינוך לערכים אנו מטפחים את ערכי הדמוקרטיה, את הערבות ההדדית ואת הסובלנות והכבוד לזולת. נמשיך לחנך לערכים של מעורבות חברתית, תרומה והתנדבות בקהילה.

במקביל, אנו מחנכים לאהבת הארץ, לשרות משמעותי בצבא וחיזוק הקשרים עם ההיסטוריה והמורשת של עמנו. 

אנו פועלים להשגת יעדים אלו בעזרת שיתופיות, שקיפות, העצמת המנהיגות הבית ספרית - תלמידים ומורים כאחד - ושיח בין שלוש הקהילות: מורים, תלמידים וקהילה.

בראייה הפדגוגית ביה"ס מבקש להתאים את הפדגוגיה והשיח למאה ה-21. בביה"ס ישרור הלך רוח של שינוי וחדשנות וזאת באמצעות הוראה מיטבית המותאמת לכלל אוכלוסיות התלמידים בבית הספר.

שאיפתנו  להיות ארגון חינוכי רב תחומי, המיישם למידה משמעותית המתאימה את עצמה  למציאות חיים משתנה, המבקש לפתוח בפני הלומדים דרכי למידה חדשות התורמות להם במישור הקוגניטיבי ובמישור הבינאישי ומביאות להגברת ההנעה הפנימית ולהגדלת שביעות הרצון מתהליכי הלמידה .

אני רוצה להודות מקרב לב לרשת דרכא, לעירית לוד ולמשרד החינוך על סיוע משמעותי ושותפות מלאה באחריות החינוכית ותודה עמוקה לכל הצוות החינוכי והמנהלי של בית הספר על עבודה מסורה ומלאת אהבה.

החזון הארגוני שלנו ימשיך לשקף עשייה, אהבת אדם, מצוינות, כבוד ונתינה.

 

בברכה

מלי אליאס

מנהלת ביה"ס

 "הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה"   אלברט איינשטיין.