הוראות כלליות לנבחן

 • יש לוודא את שעת הבחינה (ניתן לבדוק באתר ביה"ס או אצל רכזת השכבה).
 • יש להגיע כחצי שעה לפני מועד הבחינה ולבדוק באיזה חדר את/ה משובצ/ת.
   
 • מדבקות שם + ת"ז יימסרו ע"י המשגיח בחדר הבחינה.
 • יש לוודא שקיבלת את המדבקות הנכונות שלך.

 

 • יש לשמור על טוהר הבחינות! לידיעתכם: משרד החינוך נוקט צעדים משמעתיים חמורים ביותר כנגד נבחן שנמצא אשם בהפרת טוהר הבחינות (כולל פסילת הבחינה, השעיית הזכאות לתעודה, ביטול בחינות אחרות והשעיית אפשרות לבחינות חוזרות).
   
 • יש לכתוב את הבחינה אך ורק בעט כחול/שחור (נא להביא עט נוסף לבחינה).
   
 • אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
   
 • אין למחוק בטיפקס.
 • כתיבת הבחינה נעשית אך ורק על הצד השמאלי של המחברת.
 • אין לכתוב בשום פנים ואופן על הפס האפור או השחור המופיע בשוליים.
   

בכניסתך לחדר הבחינה עליך/עלייך לכבות את הטלפון הנייד, להכניסו לילקוט ולהניח את הילקוט בכניסה לכיתה.

 • על תלמיד/ה בעל/ת התאמות בבחינה לוודא בסוף הבחינה שעל גבי מחברת הבחינה הודבקו מדבקות המציינות את ההתאמות הנכונות להן הוא זכאי/ת.
 • חובה על תלמיד בעל הקלה של מבחן מותאם לדעת את ההנחיות לבחינה מותאמת טרם הגיעו לחדר הבחינה.
 • תלמידים הזכאים למבחן בע"פ ו/או הכתבה לבוחן ניטרלי, יחכו בחדר הבחינה עד הגעת המשגיח.
 • לפני מסירת המבחן, יש לבדוק אם עניתם על כל השאלות. לאחר עזיבת חדר הבחינה, לא תורשו לחזור אליו.
 • לסיכום, נא הגיעו נינוחים ורגועים, וודאו שקראתם את כל השאלות וההנחיות, ארגנו היטב את הזמן וכתבו בכתב יד ברור.

 

בהצלחה !!!