הכנה לצה"ל

המעבר מביה"ס לצבא מאופיין באתגרים פיזיים, חברתיים וערכיים שמציב השירות הצבאי, אך גם מלווה בקשיים לא מעטים. 

במסגרת ההכנה לצה"ל אנו מקיימים בביה"ס הרצאות, סדנאות, פגישות עם קצינים וכו', כל זאת כדי להקנות לכם, התלמידים כישורי חיים שייסייעו לכם להפוך את התקופה המורכבת בצבא ממימוש חובה אזרחית לאתגר אישי רב משמעות.

אתר זה יהווה במה לעשייה הבית ספרית בנושא. בנוסף, נשלב בו מידע חיוני שיוכל לעזור לכם להתכונן בצורה מיטבית בפגישותיכם הראשונות בלשכת הגיוס.