זמני צלצולים

08:15-09:00

שעור ראשון

09:00-09:45

שעור שני

09:45-10:00

הפסקה

10:00-10:45

שעור שלישי

10:45-11:30

שעור רביעי

11:30-11:45

הפסקה

11:45-12:30

שעור חמישי

12:30-13:15

שעור שישי

13:15-13:30

הפסקה

13:30 -14:15

שעור שביעי

14:15-15:00

שעור שמיני

15:00 -15:15

הפסקה

15:15-16:00

שעור תשיעי

16:00-16:45

שעור עשירי

16:45-17:30

שיעור אחד עשרה