טלפונים

מספר הטלפון של ביה"ס 08-9150889 עם נתב שיחות כדלקמן:

שלוחה

מנהלת ביה"ס- מלי אליאס ,דרך מזכירת המנהלת רבקה יצחק/כוכי לסרי

שלוחה 2

סגנית מנהלת ביה"ס – הדס פרחי

שלוחה 3

מנהלן- משה מזרחי

שלוחה 4

רכזת מערכת ורכזת שכבת י- חמוטל צבן

שלוחה 5

רכזת שכבת ט ורכזת מעורבות חברתית- יירוס גטה

שלוחה 6

רכזת שכבת יא- שני תבורי

שלוחה 10

רכזת שכבת יב' ורכזת חינוך חברתי- איילת יורווקסל

שלוחה 7

יועצת שכבות ט-י- אתי גולדברג

שלוחה 8

יועצת שכבות יא-יב- גלי מגנאזי

שלוחה 9

פקס של ביה"ס

08-9150890