להלן קישור ללוח מועדי בחינות הבגרות במועד חורף כולל שעות הבחינה