ביולוגיה

מקצוע הנלמד בבית ספרנו בהיקף של 5 יחידות לימוד.

נושאים מעוררי סקרנות, בעלי רלבנטיות רבה לחיינו. דרכי ההוראה מגוונות ומשלבות עבודה ניסויית במעבדה, סיורים לימודיים uניתוח מאמרים. העבודה המחקרית מעניקה הזדמנות מיוחדת לתלמידים להכיר נושאים ביולוגיים העומדים בראש סדר היום המדעי, תוך רכישת מיומנויות חקר ברמה גבוהה. ההתנסות המחקרית, מעניקה הכשרה מצוינת לחוקרי העתיד. המגמה פותחת פתח להמשך לימודים גבוהים במקצועות מבוקשים.

מה לומדים?

מבוא לביולוגיה של האדם - עוסק בהיבטים המבניים, תיפקודים ובתהליכים , המשותפים לאדם וליצורים אחרים. נלמד על המערכות השונות בגוף: הובלה, נשימה, חיסון, רבייה, הפרשה, עצבים. הכרה והבנה של עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של הביולוגיה.

אקולוגיה - מייצג את רמת הארגון הכוללת של אורגניזמים בסביבתם הטבעית. הנושא עוסק בחקר יחסי הגומלין בין האורגניזמים החיים בסביבה מסוימת לבין סביבתם. טיפוח מודעות להיבטים ערכיים הקשורים למדע וחברה, ולאחריות האדם לטבע.

התא - מבנה ופעילות - הנושא מייצג את הרמה התאית של האורגניזם ומתמקד במבנים ובתהליכים ברמה זו. כיצד בנוי התא, אילו חומרים יכנסו ויצאו מהתאים, גנטיקה של תאים.

פרויקט מחקרי - התלמידים עורכים ניסוי בהיקף גדול, ומגישים את סיכומו במתכונת של מאמר מדעי הכולל סקירה תיאורטית רחבה. הביצוע - בחממה הלימודית.

מעבדה חוקרת- נבחנים בכתה י"ב נלמדות מיומנויות חקר ומיומנויות טכניות בביצוע ניסוי במעבדה. החומר התיאורטי במבחן יהיה לקוח מנושאי הליבה.