פסיכולוגיה

פסיכולוגיה

"הנפש האנושית היא חלק השכל האין־סופי של אלוהים" שפינוזה

הפסיכולוגיה היא תורת הנפש המאפשרת ללומדים אותה לדון בסוגיות קיומיות של האדם והעולם. כך, התלמידים נחשפים לתכנים הקשורים לנפש האדם בהם תיאוריות ומחקרים שונים. כמו כן התלמידים עצמם חוקרים ושואלים שאלות הנוגעות לתהליכי חשיבה, למידה, לחץ, דימוי עצמי ועוד. המפגש עם נושאים אלו מעלה סוגיות הנוגעות לחייהם ולעיצוב זהותם האישית של התלמידים בחייהם גם מחוץ לכותלי בית הספר.

במסגרת לימודי הפסיכולוגיה ניגשים התלמידים לבחינת בגרות בהיקף של שתי יחידות לימוד המורכבת מבחינה חיצונית ומהערכה חלופית.