מחוייבות אישית

תכנית מעורבות חברתית- "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית"

השנה החלו תלמידי שכבת י' בהתנסות במסגרת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" כל תלמיד במקום ההתנסות בו בחר על פי נטיות ליבו ותחומי העניין שלו.  

התכנית מהווה חלק מתפיסה כוללת ללמידה משמעותית ומכוונת לטפח בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי, בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה, ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

בכפוף לחוזר מנכ"ל התכנית היא תלת שנתית ומהוה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות .

  • בשכבת י' חייב התלמיד ב- 60 שעות התנסות ובנוסף 30 שעות ליווי עם מורה חונך.
  • התלמיד ידווח בדוח פעילות אישי על כל תהליך ההתנסות.
  • התלמיד ידווח למחנך הכיתה ו/או לרכז מעורבות חברתית לגבי כל קושי שיתעורר במהלך ההתנסות.
  • לקראת סוף השנה יכין התלמיד 'יומן פעילות' המסכם את שנת פעילותו .
  • בנוסף יהיה שותף בפרויקט קבוצתי קהילתי.
  • התלמיד יקבל ציון במעורבות חברתית בסוף כל סמסטר שיורכב מהערכת אחראי ההתנסות, המורה המלווה ומחנך הכיתה.

 

בהצלחה!!!