היסטוריה

בבית הספר דרכא ע"ש מקסים לוי להוראת היסטוריה יש חשיבות רבה כדרך להנחיל ערכים משתפים ולחזק את זיקה
והתרבות של תלמידיו.

תוכנית לימוד ההסיטוריה תתבצע על פי נושאים , הקניית מיומניות , הוראה ולמידה ובגיוון דרכי ההוראה והערכה .
לימוד בדרכים אלו יעוררו סקרנות ויהיו עבור התלמידים למידה משמעותית , יגבירו את המוטיבציה ויעודדו לחשיבה,
הבנה וביקורתיות.

" עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל - ועתידו לוט בערפל "

יגאל אלון