לשון

מקצוע העברית מלמד על הלשון שאנו משתמשים בה: על המבנה שלה, תופעת הלשון ועל ההיגיון והחוקיות בשפה.
הלשון היא " תעודת הזהות" של כל אחד מאתנו. אדם שיודע להתבטא בצורה בהירה ומעניינית + תקשר טוב בסביבות
שונות.

במסגרת שעורי העברית בתיכון דרכא ע"ש מקסים לוי נתמקד בקריאת טקסטים , בכתיבת טיעון ובסיכום טקסטים
ממקורות שונים. כמו כן נלמד את מערכת הצורות (הפועל / השם ) ואת כללי תורת המשפט - התחביר.
התלמידים ניגשים לבגרות ההיקף של 2 יח"ל בסוף כיתה י"א.

פרפרים