ספרות

מקצוע הספרות הוא אחד מתחומי הדעת הנלמדים ע"י כלל התלמידים , בהיקף של 2 יח"ל.
במהלך הלימודים נחשפים למגוון יצירות ספרותיות מז'אנרים שונים ומפתחים את יכולת הניתוח ,
הפרשנות והביקורתיות של טקסטים.

בכיתה ט' הדגש מושם על הכרת תחום , מז'אנרים יסודיים בתוכו ומושגי יסוד.

בכיתה י' התלמידים עובדים בצורה ממוקדת על הנושא זהות אישית ודרך ביטויה ביצירות ספרות
שונות ומתעמקים ובודקים את הזהות שלהם, על מרכיביה.

בכיתות י"א - י"ב התלמידים לומדים לקראץ בחינות הבגרות החיצונית במקצוע.

פרפרים