הודעות לכיתה י' 1

תרגול למידה מרחוק

במסגרת שבוע של תרגול למידה מרחוק בחירום, אנחנו, שכבת י', נתורגל ביום שני 13.2.17 .

התרגול יהיה בין השעות 1600 – 2000, מועד הכניסה האישי הוא חופשי.

בחרתי עבורנו את תכנית השידורים של האקדמיה ברשת.

לבחירתנו התכניות לצפייה: תכנית טכנולוגיה, סוגיות בנושא מגדר, תקשורת, אופנה וסטיילינג, טכנולוגיות מציאות מדומה וחדרי בריחה, ניהול ערוץ וידאו וספורט.

כול תלמיד/ה מהשכבה צריך/כה להיכנס לקישור הבא ולבחור את אחת התכניות שצויינו לעיל.

בסיום הצפייה, יש להתייחס לתכנית בהתאם לנקודות הבאות: