תוכנית לימודים

הוראת העברית- הבנה , הבעה ולשון

תכנית הלימודים משלבת באופן ספירלי נושאים בלשון ובהבנה והבעה.

כבר בכיתה ט' מונחים היסודות לנושאים שיילמדו עד לבחינת הבגרות בכיתה יא (חלקי הדיבר, יסודות התחביר, הבנת הנקרא והבעה ותורת ההגה והצורות).

במסגרת בתכנית החדשה "ללמידה משמעותית" המונהגת מטעם משרד החינוך החל משנת הלימודים תשע"ה ייגשו  התלמידים לבחינת בגרות רק בכיתה יא.

בכיתה י' ילמדו התלמידים בדרכי הערכה חלופיות עפ"י אפשרות ב' בתכנית שהוצעה על ידי משרד החינוך.