לו"ז בגרויות הקיץ כולל שעות

מקצוע

כיתה נבחנת

תאריך

שעות

סמל שאלון

 

 

 

 

 

כימיה

יא3

4.5

09:00 – 12:00

37303

 

 

 

 

 

כימיה

יב3

4.5

12:30 – 14:00

37203

 

 

 

 

 

תקשורת

יא+יב

5.5

09:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

פיזיקה

יב3

6.5

11:00 – 13:00

917555

 

 

 

 

 

אנגלית A

יא+יב

11.5

13:00 – 14:30

016102

 

 

 

 

 

אנגלית B

יא+יב

11.5

14:45 – 16:00

016103

 

 

 

 

 

אנגלית C

יא+יב

11.5

16:45 – 18:00

016104

 

 

 

 

 

אנגלית D

 

11.5

13:00– 14:15

016115

 

 

 

 

 

אנגלית E

יא+יב

11.5

15:00 – 16:15

016106

 

 

 

 

 

אנגלית G

יא+יב

11.5

16:45 – 18:15

016108

 

 

 

 

 

ביולוגיה – מעבדה

יב

13.5

09:00 – 12:00

43008

 

 

 

 

 

רוסית

יב

18.5

11:00 – 14:00

585502

 

 

 

 

 

מתמטיקה 803

יב

20.5

13:00 – 15:00

035803

 

 

 

 

 

מתמטיקה 805

יא+יב

20.5

13:00 – 14:45

035805

 

 

 

 

 

מתמטיקה 804

יא+יב

20.5

15:30 – 19:00

035804

 

 

 

 

 

מתמטיקה 802

יא+יב

20.5

15:30 – 17:00 

035802

 

 

 

 

 

מתמטיקה 806

יא+יב

20.5

15:30 – 19:00

035806

 

 

 

 

 

מתמטיקה 801

יא+יב

20.5

18:00 – 19:15

035801

 

 

 

 

 

תנ"ך

יב2

28.5

15:00 – 17:45

01206

 

 

 

 

 

ספרות

יא1+יב3

1.6

14:30 – 17:30

904441

 

 

 

 

 

מדעי המחשב

יב

4.6

09:00 – 12:00

899205

 

 

 

 

 

מדעי המחשב

יא

4.6

12:30 – 15:30

899222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקצוע

כיתה נבחנת

תאריך

שעות

סמל שאלון

 

 

 

 

 

חנ"ג

יא

8.6

14:30 – 17:00

41301

 

 

 

 

 

חנ"ג

יב

8.6

17:30 – 19:00

41101

 

 

 

 

 

סוציולוגיה

יב

8.6

14:30 – 16:30

65202

 

 

 

 

 

תקשורת

יא+יב

8.6

14:30 – 16:15

049104

 

 

 

 

 

אזרחות

יב2

11.6

14:30 – 16:45

034114

 

 

 

 

 

היסטוריה א

יא

15.6

15:00 – 17:00

022115

 

 

 

 

 

היסטוריה ב'

יא

15.6

17:30 – 19:30

022116

 

 

 

 

 

ביולוגיה

יא

18.6

09:00 – 11:15

043211

 

 

 

 

 

ביולוגיה

יב

18.6

12:00 – 13:30

043003

 

 

 

 

 

לשון ב

יא

22.6

09:00 – 12:30

11108

 

 

 

 

 

לשון א

יא+יב

22.6

13:00 – 15:30

11107

 

 

 

 

 

פיזיקה

יב

29.6

09:00 – 10:45

36002

 

 

 

 

 

פיזיקה

יא

29.6

13:30 – 16:00

36201

 

 

 

 

 

פסיכולוגיה

יא

2.7

09:00 – 11:00

069201